Odhady cen nemovitostí

Odhady cen nemovitostí

Jak zjistit odhad nemovitosti?

Odhady cen nemovitostí

Odhad ceny je důležitým kritériem při prodeji, pronájmu, koupi, výměně nemovitosti, půjčce nebo například při dědickém řízení, majetkovém vyrovnání či přepisu.

Tato cena není určena ke zjištění kupní ceny. Tu si prodejce určí sám. Této ceně se říká tržní nebo také obvyklá a určuje hodnotu nemovitosti na trhu. Pro prodejce je samozřejmě lepší, když je kupní cena vyšší než tržní, ale záleží na konkrétních okolnostech. Cena může být i administrativní, která slouží pro účely daňové.

Jak zjistit odhad nemovitosti?

Vlastní odhad

Budete-li kupovat nemovitost, postačí odhad vlastní. Zde jako základní krok je vhodné porovnat obdobné nemovitosti v dané lokalitě a posoudit situaci. Poté máte dostatečné podklady pro prvotní vyjednávání. Dále zvažte další možné náklady v rámci dané nemovitosti a připočtěte je k ceně. Možností je i zaplacení přístupu do cenových map, kde již naleznete ceny reálné, nikoli inzerované. Ceny za online odhad a také odhad dle cenových map je velice podobný a pohybuje se cca. kolem 100 Kč za byt a 200 Kč za dům.

Znalecký posudek (administrativní odhad)

Administrativní odhad slouží nejčastěji pro výpočet daně z převodu nemovitostí nebo darovací daně. Určují jí tabulky, které ministerstvo financí vydává každý rok v tzv. oceňovací vyhlášce k zajištění daňové spravedlnosti. V tomto případě vypracuje odhad soudní znalec ve znaleckém posudku a z toho se poté odvádí daň. Zde se hodnotí cena pozemku za m2, stavební materiál a celková hodnota domácnosti.

Například u převodu nemovitosti je vyžadována platba daně z nabytí. Tuto daň vždy platí kupující. Kupní cena se zde srovnává s cenou administrativní (z výše zmíněných tabulek ministerstva financí). Pokud se kupní cena dostane nad 75% ceny, tak se výpočet řídí tímto tabulkovým výpočtem.

Odhad tržní ceny

Tento dokument může vypracovat odhadce. Každá banka nebo realitní kancelář mají svůj seznam prověřených odhadců. Zde hrají roli mimo hodnotu nemovitosti také další faktory, jako je například lokalita, dostupné služby (doprava, škola, obchody a další) a také stav ekonomiky.

Banka vyžaduje odhad v případě hypotečního úvěru. Zde se o nic starat nemusíte, jen si dejte pozor na výslednou zadlužitelnou hodnotu, která musí pokrýt celou cenu Vámi požadovaného úvěru.

V případě prodeje bytu, domu či jiné nemovitosti se odhad tržní ceny hodí, protože se tak vyhnete podhodnocení nebo přílišnému nadhodnocení. Nadhodnocení může prodeji také uškodit, jelikož se tak může nabídka nemovitosti ztratit v ostatních inzerátech. To je také důvod, proč mnoho lidí využívá služeb realitních kanceláří. Má to své finanční nevýhody, ale také mohou ušetřit peníze nebo čas správným odhadem a zkušenostmi na trhu realit.

Z pohledu kupujícího je odhad rozhodující pro výpočet daně. Každý převod totiž vyžaduje platbu daně z nabytí.

Jak dlouho trvá jeho vypracování?

Většinou se čas na vypracování odhadu pohybuje mezi 5 – 14 dny. Ten ještě ovlivňují doložené dokumenty (například sníme katastrální mapy a projektová dokumentace). Expresní zpracování je zpravidla do 2 pracovních dnů.

Kolik stojí odhad nemovitosti?

Cena se odvíjí dle typu nemovitosti, množství doložených dokumentů, způsobu ocenění a lokality. Některé banky a realitní kanceláře nabízí odhad zdarma. V ostatních případech se cena většinou pohybuje okolo 2 000,- Kč až 5 000,- Kč.

Jak dlouho posudek platí?

Platnost posudku vždy končí při změně cenových předpisů a také dochází každý rok k odpisům majetku. Z tohoto důvodu má posudek platnost nejvýše jeden rok. Pokud se setkáte s tím, že znalec použije posudek starší, můžete si na něj stěžovat v případě, kdy byl jmenován soudem nebo je členem některého z dobrovolných profesních sdružení (např. Komory soudních znalců ČR nebo České komory odhadců majetku).

U odhadů sloužících pro poskytnutí hypotéky banky většinou akceptují odhady do 3 – 6 měsíců od provedení.