Cena nemovitosti

Proč má jedna nemovitost čtyři rozdílné ceny? Cena nemovitostí se totiž mění v závislosti na účelu a také v čase. Existují celkem 4 různé ceny nemovitostí:

1. Kupní cena

Výše kupní ceny záleží pouze na prodávajícím a kupujícím a jejich vzájemné domluvě či vyjednávání.

2. Tržní cena

Jinak řečeno obvyklá, je cena, která byla dosažena při prodeji obdobné nemovitosti. Tuto cenu stanovuje odhadce. Může být se lišit od kupní ceny.

3. Administrativní cena

Nebo-li cena zjištěná, označuje cenu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku č.151/1997 Sb. Slouží pro daňové účely.

4. Zadlužitelná hodnota

Jedná se o cenu při zjišťování vhodné výše „hypotéky“. Jinými slovy ji lze nazvat jako „cena pro zadlužení“. Pod touto hodnotou si lze představit obvyklou cenu sníženou o bezpečnostní koeficient (jistotu banky), kdyby dotyčný přestal splácet.