Jak vybrat odhadce či soudního znalce?

Odhadci

Při odhadu tržní ceny postačí služby odhadce. Odhadci působí na základě vyřízené živnosti. Vydávají například dokumenty jako „Tržní ocenění“ či „Stanovisko k tržní hodnotě“. Jejich podnikání závisí pouze na poskytnuté živnosti (ta souvisí s předchozím technickým či ekonomickým vzděláním), nepotřebují jmenovací dekret. Můžou působit bud jako nezávislí či přímo v realitních kancelářích. Většina realitních makléřů v dnešní době disponují právě i živností pro odhad nemovitostí, jelikož jim to velice zvyšuje efektivnost práce.

Pokud neznáte někoho z doporučení, je vhodné nejprve posoudit jeho vystupování a komunikaci. Odhadce by se měl jít na nemovitost podívat, jelikož z fotografií nemusí být tak přesný. Odhadce by měl být schopen určit předběžnou cenu za odhad. Přesnou cenu upřesní až po posouzení nemovitosti. Výjimkou jsou specifické nemovitosti, u kterých je problém cenu určit (například zámek).

Při místním šetření by měl odhadce obejít všechny místnosti, vnější prostory a udělat si podrobnou fotodokumentaci se zápisem. Cenu nemovitosti nelze určit na místě. Správně odhadce analyzuje data až po získání těchto informací a na základě toho teprve určuje cenu. V případě, kdy se už odhadce prochází po domě nebo pozemku, je stále možnost jeho služby odmítnout. Pokud se vám tedy jeho jednání nezdá, můžete kdykoliv spolupráci odmítnout, dokud není podepsaná objednávka.

Na konci místního šetření by měl odhadce sdělit konečnou cenu za odhad popřípadě podepsat objednávku a poskytnou informace o tom, za jak dlouho bude odhad vypracovaný. Po uběhnutí této doby by měl odhadce klientovi zavolat, sdělit tržní cenu nemovitosti a v případě zájmu si sjednat schůzku a vysvětlit způsob výpočtu této ceny.

Soudní znalec

Soudní znalec je dražší než odhadce a pouze on může vypracovat znalecký posudek. Dále může vypracovat odhad a ocenění nemovitosti. Na předchozí kroky si určitě také dejte pozor, ale u soudního znalce je hlavně důležité, aby byl evidován v seznamu znalců. Soudní znalci jsou jmenováni podle zákona soudem nebo ministrem financí. Jsou jmenováni podle odbornosti a pravomocí. Každý znalec musí být evidován a jejich seznam je zveřejněn na oficiálních stránkách znalecké komory nebo na webu českého soudnictví. Zkontrolujte si tedy, jestli v seznamu soudní znalec je. Po špatném znaleckém posudku totiž může nejenom dostat pokutu, ale také může být ze seznamu vyškrtnut.

Součástí posudku je znalecká doložka, která popisuje znalce, uvádí jeho oprávnění a eviduje číslo posudku.