Kdy potřebujete odhad?

 • Při prodeji nebo koupi bytu či jiné nemovitosti
  • Odhad tržní ceny nemovitosti
  • znalecký posudek pro Finanční úřad – stanovení daně z převodu nemovitosti
   • cena nemovitosti je stanovena
   • a) podle kupní smlouvy
   • b) podle ceny z posudku zpracovaného dle vyhlášky MF ČR
   • daň z převodu nemovitostí je stanovena z té ceny, která je vyšší – a) vs. b)
 • vklad nemovitých věcí do majetku společnosti
 • žádost o hypoteční úvěr
 • úvěr ze stavebního spoření
 • při exekuci
 • při darování
  • znalecký posudek podle vyhlášky MF ČR – hodnota darované nemovitosti
 • při dědickém řízení
 • věcná břemena
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů