Potřebné podklady

K vyhotovení odhadu potřebujete mít připraveny některé podklady předem. V případě, že vám některé chybí, je možné, aby odhadce některé formality zařídil, ale to záleží na individuální domluvě.

Rodinné domy, chaty, garáže a další nekomerční nemovitosti

Povinné:

 • Výpis z katastru nemovitosti (max. 3 měsíce od vystavení)
 • Katastrální mapa nebo snímek z pozemkové mapy (max. 1 rok)
 • Geometrický plán (není-li zakreslen v katastrální mapě)
 • Smlouva či doklad o vlastnictví (kupní nebo darovací smlouva, doklady z dědického řízení, ..)
 • Další: například smlouva o věcném břemenu

Nepovinné:

 • Projektová dokumentace
 • Starší znalecký posudek
 • Územní rozhodnutí
 • Stavební povolení
 • Radonový průzkum
 • Další: například fotodokumentace

Kanceláře, dílny a jiné komerční nemovitosti

Povinné:

 • Stejné jako u nekomerčních nemovitostí
 • Nájemní smlouvy
 • Pojistná smlouva
 • Doklad o výši daně z nemovitosti
 • Doklady o běžných nákladech (elektřina, úklid, …)

Nepovinné:

 • viz. nekomerční nemovitosti (mimo radonový průzkum)
 • Odpisový plán
 • Přehled všech stavebních změn např. rekonstrukce

Bytové či nebytové jednotky

Povinné:

 • viz. nekomerční nemovitosti
 • Doklad o stáří domu

Nepovinné:

 • viz. nekomerční nemovitosti (mimo radonový průzkum)
 • Přehled všech stavebních změn např. rekonstrukce
 • Prohlášení vlastníka

Zastavené stavební pozemky

Povinné:

 • viz. nekomerční nemovitosti
 • Územní rozhodnutí
 • Stavební povolení
 • Radonový průzkum

Nepovinné:

 • 1,2 a poslední bod z nekomerčních nemovitostí
 • Informace o inženýrských sítích

Zemědělské pozemky

Povinné:

 • viz. nekomerční nemovitosti
 • Pozemkový katastr
 • Zjistit, zda se nejedná o stavení pozemek

Nepovinné:

 • 2 a poslední bod u nekomerčních nemovitostí
 • Informace o inženýrských sítích
 • Nájemní smlouvy